news & tip

               วันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองสมุทรสงครามกันเลย ตามนายหอยหลอดมาเลยครับ เริ่มกันที่อำเภอเมืองกันก่อนเลยนะครับ ไปไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยกันที่ วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพราะจะได้ไปแวะนมัสกรหลวงพ่อบ้านแหลม วัดนี้ถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นที่รู้จักทั่วไปเพราะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุธรูปยืนอุ้มบาตร ที่ชาวบ้านได้คเคารพเลื่อมใส