news & tip

          วันนี้ ผมจะพาทุกคนไปชมกระบวนการฝึกฝนตัวเองให้ได้คุณภาพครับ การที่จะเป็นน้ำปลาดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยอย่างผม ไม่ใช่ง่ายๆ นะครับ ถ้านึกไม่ออกไปดูกระบวนการผลิตเลยครับ