Who's Hoilord

นายหอยหลอด

 

หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับ ว่าทำไม ผมถึงได้มีชื่อว่า"นายหอยหลอด" ประวัติของผมมีอยู่ว่า

          "หอยหลอด" เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดสมุทรสงครามโดยแท้จริง ซึ่งว่ากันว่า หากมาจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ไม่ได้มาเยือนดอนหอยหลอด ก็เปรียบเสมือนไม่ได้มาจังหวัดนี้ ดอนหอยหลอด นั่นมาจากชื่อของหอยชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตขึ้น ณ บริเวณสันดอนแห่งนี้ มีลักษณะต่างจากหอยทั่วไปตรงที่รูปร่างคล้ายหลอดกาแฟ ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว ซึ่งเป็นหอยที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศและในโลกด้วย ดอนหอยหลอดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า อยู่ในจังหวัดใด ดังนั้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้คนทั่วประเทศได้รู้จักที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์  "น้ำปลาแท้ตราหอยหลอด"

          การหยิบจับเอา "หอยหลอด" มาเป็นชื่อสินค้า จึงทำให้โรงงานฉั่วฮะเส็ง ต้องพิถีพิถันในกรรมวิธีการผลิตน้ำปลาต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย ใส ไม่มีตะกอน ให้รสชาติที่หอมอร่อย และมีโปรตีนสูง โดยพิถีพิถันกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยได้เลือกสรรปลาไส้ตันปลาดีเพื่อการทำน้ำปลาโดยเฉพาะ จากแหล่งปลาคุณภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม ระยอง และตราด ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล