news & tip

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายขี้เป็ด ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แห่ง แห่งแรก ได้แก่ ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ดอนใน อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง และอีกแห่งคือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถยนต์ บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยหลอด

Read more

วันนี้ ผมจะพาทุกคนไปชมกระบวนการฝึกฝนตัวเองให้ได้คุณภาพครับ การที่จะเป็นน้ำปลาดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยอย่างผม ไม่ใช่ง่ายๆ นะครับ ถ้านึกไม่ออกไปดูกระบวนการผลิตเลยครับ

Read more

วันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองสมุทรสงครามกันเลย ตามนายหอยหลอดมาเลยครับ เริ่มกันที่อำเภอเมืองกันก่อนเลยนะครับ ไปไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยกันที่ วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพราะจะได้ไปแวะนมัสกรหลวงพ่อบ้านแหลม วัดนี้ถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นที่รู้จักทั่วไปเพราะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุธรูปยืนอุ้มบาตร ที่ชาวบ้านได้คเคารพเลื่อมใส

Read more