Company Profile

ประวัติความเป็นมา
บริษัท โรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง ตราหอยหลอด จำกัด

 

          น้ำปลาแท้ "ตราหอยหลอด" เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของท่านประธาน คุณธีรวัฒน์ โสภณไชยวัฒน์ ที่เป็นคนจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดและเติบโตที่ดอนหอยหลอด จึงมีความคิดที่อยากจะพัฒนาดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย บวกกับอาชีพหลักของครอบครัวที่ได้ค้าขายน้ำปลาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลานาน จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อ "น้ำปลาแท้ ตราหอยหลอด" ความตั้งใจที่ใช้ชื่อนี้ เป็นเพราะต้องการที่จะส่งเสริมให้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอด และดอนหอยหลอด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ซึ่งในตอนนั้นยังคงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือน ปริมาณการผลิตสินค้ายังไม่มากนัก การทำการตลาดยังอยู่ในวงธุรกิจขนาดเล็ก แต่โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำปลาที่อยู่คู่กับครัวไทยจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด บริษัทโรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง( ตราหอยหลอด) จำกัด ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตซึ่งส่งผลถึงคุณภาพสินค้า เพื่อที่จะขยายตลาดจากภายในประเทศ ให้ส่งออกไปยังครัวโลกให้ได้

          หลังจากเป็น บริษัทโรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต โรงงานจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีระบบการผลิตตามคุณภาพ HACCPและมาตรฐานรองรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงงานของเราได้คำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย รสชาติน้ำปลา รวมถึงการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP, HALAL และที่สำคัญโรงงานของเรายังสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

          เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความตั้งใจจริงของท่านประธานบริษัท ที่ได้เน้นย้ำและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ในการที่จะให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จึงพยายามปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการผลิตน้ำปลาแท้ตราหอยหลอด ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


จากวันนั้นถึงวันนี้
บริษัท โรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง ตราหอยหลอด จำกัด

 

     ได้เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาคาร "ฉั่วซิตี้" ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของโรงงานและมีขวดน้ำปลาแท้ ตราหอยหลอด จำลองจากขวดจริง แต่ทำให้มีขนาดใหญ่ สูงถึง 12 เมตร. จนสามารถดึงดูดสายตา ความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี

      และทั้งหมดนี้ คือที่มาของ บริษัท โรงงานน้ำปลาฉั่วฮะเส็ง (ตราหอยหลอด) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาแท้น้ำปลายอดนิยมของคนไทย